Sếp thịt vợ đồng nghiệp khi được mời đến nhà ăn tối,…

Sếp thịt vợ đồng nghiệp khi được mời đến nhà ăn tối,…

Nội dung phim

Tôi xin lỗi… nhưng vợ tôi… đã sa vào… tình trạng này… Khi điều này xảy ra… cảm giác hứng thú… biến mất… Tôi xin lỗi… Nhưng nếu Thiên Chúa… nếu có tồn tại… tôi sẽ không bao giờ… mạo hiểm… để vợ tôi… đi với người khác… Tôi sẽ không bao giờ để vợ tôi… đi với người khác nữa… Vì vậy… làm ơn… hãy trả… vợ tôi… về cho tôi… lần nữa…